PROGRAM KONFERENCJI

Program PDF

Streszczenia referatów PDF

9:00 Otwarcie

METODOLOGIA(?) (9:20-11:00)

Andrzej Rozwadowski, UAM, Teoretyczne aspekty interpretacji południowoafrykańskiej sztuki naskalnej i ich znaczenie dla rozumienia sztuki naskalnej w skali globalnej
Sławomir Szafrański, MN Sz., Interdyscyplinarne badania sztuki Beninu w kontekście studiów nad rzeźbą ze zbiorów szczecińskich
Łukasz Kędziora, UAM, Neuroestetyka jako metodologia badań nad sztuką Afryki (z perspektywy historyka sztuki)
Maciej Tybus, UMK, Africanica i wystawy międzynarodowe do ok. 1945 r. O eksponowaniu afrykańskiej „egzotyki”

11:00-11:10 DYSKUSJA
11:10-11:20 PRZERWA

SZTUKA AFRYKAŃSKA I KOLEKCJE (11:20-13:00)

Marta Kolbusz, Trudności w prowadzeniu badań terenowych wśród kobiet w dolinie południowego Omo (Etiopia)
Wawrzyniec Kolbusz , UW, O autentyczności sztuki afrykańskiej na przykładzie problemów atrybucji podgłówków wschodnio-afrykańskich
Aneta Pawłowska, UŁ, Mit „tęczowego społeczeństwa” a problemy muzeologii w Republice Południowej Afryki
Urszula Duda, UW, Sztuka jest czymś co się robi - proces konstruowania pozycji społecznej. Obserwacja uczestnicząca wśród studentów wydziału malarstwa i rzeźby na KNUST w Kumasi
Jakub Kościółek, UJ, Alan Donovan – kolekcjoner, marszand, propagator sztuki afrykańskiej

13:00-13:10 DYSKUSJA
13:10-14:00 PRZERWA OBIADOWA

SZTUKA AFRYKI W TEORII I PRAKTYCE (14:00-16:50)

Hanna Rubinkowska, UW, Pomiędzy kiczem a rzemiosłem: pamiątki z Etiopii jako świadectwo tożsamości Etiopczyków
Karolina Marcinkowska, UW, UKSW, Synkretyczna estetyka miast afrykańskich. Urban art – źródła, konteksty, podejście badawcze
Małgorzata Theis, UMK, Afryka i etnologia/antropologia sztuki z perspektywy historyka sztuki
Tadeusz Mincer, UWr., Wizerunek mieszkańców Afryki oraz kultury Afrykańskiej w podręcznikach szkolnych

15:20-15:30 DYSKUSJA
15:30-15:40 Zakończenie