O KONFERENCJI

Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej "Metodologii badań nad kulturą i sztuką Afryki", która odbędzie się na 28 września 2012 r. w Toruniu.

Konferencja ta będzie już drugim spotkaniem poświęconym kulturom Afryki w Toruniu. Pierwsze odbyło się w 2007 r. pod nazwą "Festiwal Kultur Afryki", w ramach którego zorganizowana została sesja naukowa poświęcona szeroko pojętym kulturom Afryki. Jej owocem był IV tom "Toruńskich Studiów o Sztuce Orientu", pod redakcją dr Anny Nadolskiej-Styczyńskiej, w całości poświęcony Afryce. Tym razem, w obliczu prowadzonych dyskusji na forum naukowym, zawężono tematykę do zagadnień metodologicznych.

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z metodologią badań nad kulturami i sztuką afrykańskimi.

Dyskusja przewidziana jest w kilku blokach tematycznych:
1. Pojęcie "sztuka afrykańska"?
2. Metodologia badań nad sztuką afrykańską.
2. Problematyka terminologiczna.
3. Filozoficzne, socjologiczne metody badań nad estetyką afrykańską.
4. Etnologiczne i antropologiczne metody badań nad kulturami afrykańskimi.
5. Sztuka afrykańska w muzeach.

Przewidziane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go na adres
africanart@umk.pl